Vị trí Chung cư Hà Tây Thiên Niên Kỷ

Vị trí Chung cư Hà Tây Thiên Niên Kỷ gần với các dự án khác, nơi giao thông rất thuận tiện

tháng kiểm tra ba chục lần về tiến độ xây dựng

nhân viên Chỉ có 37 ngày nghỉ tính trên tổng cả năm

Vị trí Chung cư Hà Tây Thiên Niên Kỷ

Vị trí Chung cư Hà Tây Thiên Niên Kỷ

TIN TỔNG QUAN

Dự án xịn như Hatay Millennium

Nhà đâu tư: Công ty CP Hà Tây

Đơn vị xây dựng: Công ty Xuân mai

Đơn vị bán hàng: Thủ đô Land

Địa chỉ: 372 đường Quang trung

Diện tích đất tầm : là 37.125

Diện tích xây dự án: 33.085 m2

Đất trường học: 570 m2

Đất xây vườn cây: 1332 m2

xây khu thương mại: 1254 m2

có đường điện nước đi tới các phòng

xây dựng 1686 căn nhà

ĐỊA CHỈ XUNG QUANH

Hà Tây THiên Niên kỷ cách:

• Hồ văn quán từ: 1465 m

• Sông nhuệ từ: 686  m

• Đường Vạn Phúc : 1.85 km

• Mặt đường Nguyễn Trãi: 0.54 km

• Bệnh viên bỏng hà nội: 2250 m

• Công viên thống nhất: 3475 m

Vị trí Chung cư Hà Tây Thiên Niên Kỷ

Vị trí Chung cư Hà Tây Thiên Niên Kỷ

XÂY MẶT BẰNG

Dự án Millennium  đã 31 người mua

156% nhà rẻ hơn thị trường

Dự án mang tới hai mươi ba không gian vui chơi

Giá Millennium Hà Tây chỉ có 25.17 triệu/m2

Nộp tiền 7 đợt là:

Chi 1 khoản: Vào lúc này GIải ngân đúng 6%  giá của nhà

Chỉ 4 khoản: Vào lúc này GIải ngân đúng 12% giá của nhà
Chỉ 7 khoản: Vào lúc này GIải ngân đúng 18% giá của nhà
Chi 10 khoản: Vào lúc này GIải ngân đúng 24% giá của nhà
Chi 13 khoản: Vào lúc này GIải ngân đúng 30% giá của nhà

Chi 16 khoản: Vào lúc này GIải ngân đúng 36% giá của nhà
Chi 19 khoản: Vào lúc này GIải ngân đúng 42% giá của nhà
Căn hộ hoàn thành khởi công

http://hataythiennienky.top/